ดรีม ภาณุภัทร สุทธิรักษ์

ภาณุภัทร สุทธิรักษ์ ชื่อเล่น ดรีม ชื่ออังกฤษ : Dream Panupat Sutirak
  • เกิด 24 กันยายน 2539
  • ด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรนิเทศศาตร์ สาขาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา