ดริน ดารากร

ดริน ดารากร

กํากับการแสดง

2516

ซำเหมา

- ผู้กำกับ
2517

4 สีทีเด็ด

- ผู้กำกับ
2517

เศรษฐีภูธร

- ผู้กำกับ
2518

แม่สาย

- ผู้กำกับ
2521

ทายาทป๋องแป๋ง

- ผู้กำกับ
2521

เสียสาว

- ผู้กำกับ
2522

ครูทิม

- ผู้กำกับ
2525

คนึงหา

- ผู้กำกับ
2526

เล่นไม่ยาก

- ผู้กำกับ
2527

แตนป่าแตก

- ผู้กำกับ
2527

บ้านสาวโสด

- ผู้กำกับ