ณ ณภัทร วิกัยรุ่งโรจน์

ณภัทร วิกัยรุ่งโรจน์ ชื่อเล่น : ณ ชื่ออังกฤษ : Na Naphat Vikairungroj เป็นนักแสดงชาวไทย
• วันเกิด : 3 มกราคม 2537 (อายุ 30 ปี)
• ส่วนสูง : 1.83 ม.
• การศึกษา : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาศิลปะอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ติดตาม ณ ณภัทร วิกัยรุ่งโรจน์ ได้ที่
IG : naptvik
YouTube e1690474151139 นน ชานน สันตินธรกุล : @nathingsch