ณัฐนันท์ เทียมเมฆ

ณัฐนันท์ เทียมเมฆ

กํากับการแสดง

2562

นิราศกรุงเกลือ

- ผู้กำกับ

นักเขียน

2562

นิราศกรุงเกลือ

- บทภาพยนตร์