ณัฐฎา เชาวะวนิชย์

ณัฐฎา เชาวะวนิชย์

นักแสดง

2558

ฟรีแลนซ์.. ห้ามป่วย ห้ามพัก ห้ามรักหมอ

- เจ้าหน้าที่การเงินโรงพยาบาลเอกชน
2566

ธี่หยด

- ณี

นักแสดง

2565

โดโนวาน...ที่รัก

- (นักแสดงสมทบ)
2564

รักล้นพุง

- เปิ้ล