ณรงค์ ภูมินทร์

ณรงค์ ภูมินทร์

นักเขียน

2512

ไก่แก้ว

- บทประพันธ์
2523

รักครั้งแรก

- บทภาพยนตร์
2524

รักครั้งสุดท้าย

- บทภาพยนตร์
2525

ตามรักตามฆ่า

- บทภาพยนตร์
2528

มาธาดอร์จอมเพี้ยน

- บทภาพยนตร์

กํากับการแสดง

2520

1-2-3 ด่วนมหาภัย

- ผู้กำกับ
2520

คู่ทรหด

- ผู้กำกับ
2524

รักครั้งสุดท้าย

- ผู้กำกับ
2525

ตามรักตามฆ่า

- ผู้กำกับ
2525

รักข้ามรุ่น

- ผู้กำกับ
2527

หนุ่มใกล้หอ

- ผู้กำกับ

โปรดักชั่น

2509

กาเหว่า

- ดำเนินงานสร้าง
2512

ไก่แก้ว

- ดำเนินงานสร้าง
2513

เจ้าแม่สไบทอง

- อำนวยการสร้าง
2513

พระจันทร์แดง

- ดำเนินงานสร้าง
2520

1-2-3 ด่วนมหาภัย

- อำนวยการสร้าง
2520

คู่ทรหด

- อำนวยการสร้าง
2523

จากครูด้วยดวงใจ

- ดำเนินงานสร้าง

นักเขียน

2542

รักไร้พรมแดน

- บทโทรทัศน์
2545

ล่าสุดขอบฟ้า

- บทประพันธ์/บทโทรทัศน์
2547

มาทาดอร์

- บทประพันธ์