ณรงค์ บุญเจริญ

โปรดักชั่น

2532

พ่อไก่แจ้แม่ไก่ชน

- ดำเนินงานสร้าง