หมี ณพงศ์ โสรินทร์

ณพงศ์ โสรินทร์ ชื่อเล่น : หมี ชื่ออังกฤษ : Bear Napong Sorin เป็นนักแสดงตัวประกอบ, กำกับการแสดงหนังสั้น และคลาสสอนการแสดงชาวไทย
• บ้านเกิด : กรุงเทพมหานคร
• การศึกษา : โรงเรียนเลิงนกทา, วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, บริหารธุรกิจค้าปลีก ที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ติดตาม หมี ณพงศ์ โสรินทร์ ได้ที่
Facebook : พี่หมี ซีโน่

นักแสดง

2565

ภูตแม่น้ำโขง

- ยม (รับเชิญ)