ณฎา ภิรมย์ญา มณีเลิศ

ภิรมย์ญา มณีเลิศ ชื่อเล่น ณฎา

นักแสดง

2557 - 2559

เป็นต่อ New Season

- นัตตี้ (Ep. 9,30,71) (รับเชิญ)