ฐาปณี หลูสุวรรณ

ฐาปณี หลูสุวรรณ

กํากับการแสดง

2565

Blue Again บลู อะเกน

- ผู้กำกับ