ฐาปกรณ์ ขันทอง (ปลื้ม 5G)

ฐาปกรณ์ ขันทอง หรือรู้จักกันในชื่อ ปลื้ม 5G

นักแสดง

2562

ออนซอนเด

- ปลี้ม
2560

ส่ม ภัค เสี่ยน

- เด็กกะเทยในวงอาจารย์เพชร (รับเชิญ)
2561

หลวงพี่แจ๊ส 5G

- เณรปลื้ม