ญณ

ญณ เป็นนักเขียนบทชาวไทย

นักเขียน

2532

นางฟ้าตกสวรรค์

- บทภาพยนตร์
2532

บ้านผีปอบ

- บทภาพยนตร์
2533

บ้านผีปอบ 3

- บทประพันธ์
2534

บ้านผีปอบ 6

- บทประพันธ์/บทภาพยนตร์
2534

ไฟกลางฝน

- บทภาพยนตร์
2535

บ้านผีปอบ 7

- บทประพันธ์/บทภาพยนตร์
2536

กล้ากล้าหน่อย อย่ากร่อยนัก

- บทประพันธ์/บทภาพยนตร์