ซูโม่

กํากับการแสดง

2521

สืบยัดไส้

- ผู้กำกับ

นักเขียน

2521

สืบยัดไส้

- บทประพันธ์/บทภาพยนตร์