ซี ชนัญชิดา ศิริโภคพัฒน์

ซี ชนัญชิดา ศิริโภคพัฒน์ ส่วนสูง : 170 ซม.

นักแสดง

2563

เป็นต่อ 2020

- ไอซ์ (Ep. 2) (รับเชิญ)