ซิง หฤษฎ์ ชีวการุณ

ชื่อ : ซิง หฤษฎ์ ชีวการุณ ชื่ออังกฤษ : Sing Harit Cheewagaroon วันเกิด : 8 มีนาคม 2540 ส่วนสูง : 179 ซม. การศึกษา : มัธยมศึกษาจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย : ภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หฤษฎ์ ชีวการุณ (ชื่อเล่น : ซิง) เป็นนักแสดงชาวไทย

นักแสดง

2021

เล่ห์แค้น

- ภัทร อัครไพศาลสกุล