ซัน ธนพนธ์ นิยมสกุล

ธนพนธ์ นิยมสกุล ชื่อล่น ซัน
  • ส่วนสูง : 180 ซม.
  • การศึกษา : การท่องเที่ยวและการบริการ มหาลัยส่วนดุสิต