ซันนี่ สุนิสา บราวน์

สุนิสา บราวน์ ชื่อเล่น ซันนี่ เกิด 27 มีนาคม 2524 เป็นลูกครึ่งไทยออสเตรเลียผสมอังกฤษ