ซอโซ่ ชนม์ชญาน์ อัครกิจวัฒนากุล

ชนม์ชญาน์ อัครกิจวัฒนากุล ชื่อเล่น : ซอโซ่ ชื่ออื่น : ณฐนันท อัครกิจวัฒนากุล, นัทธ์หฤทัย อัครกิจวัฒนากุล ชื่ออังกฤษ : Zorzo Natharuetai Akkharakitwattanakul เป็นนางแบบและนักแสดงหญิงชาวไทย
• เกิดวันที่ : 25 เมษายน 2537 (อายุ 30 ปี)
• ส่วนสูง : 174 ซม.
• การศึกษา : ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นัทธ์หฤทัย อัครกิจวัฒนากุล (ชื่อเล่น : ซอโซ่) เป็นนางแบบและนักแสดงชาวไทย

ติดตาม ซอโซ่ ชนม์ชญาน์ อัครกิจวัฒนากุล ได้ที่
IG : zorzo.natha