ซอล ภูรินทร์ แก้วทอง

ภูรินทร์ แก้วทอง ชื่อเล่น: ซอล
  • วันเกิด : 10 ตุลาคม 2545
  • ส่วนสูง : 183 ซม.
  • การศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์