ซอนญ่า ศรัณย์ภัทร์ พีเดอร์เซน

ซอนญ่า ศรัณย์ภัทร์ พีเดอร์เซน ชื่ออังกฤษ : Sonya Saranphat Pederson เป็นนักแสดงลูกครึ่งไทย-เดนมาร์ก
  • เกิด : 19 เมษายน 2542
  • การศึกษา : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ