ช้าง โสภณ นิ่มอนงค์

โสภณ นิ่มอนงค์ ชื่อเล่น ช้าง

กํากับการแสดง

2554

บ้านผีปอบ REFORMATION

- ผู้กำกับ