ช่อทิพย์ วรรณบูรณ์

นักเขียน

2512

ยอดคนจริง

- บทประพันธ์