เต๋า ชโยภาส โพธิ์ตรีเพ็ชร

ชโยภาส โพธิ์ตรีเพ็ชร ชื่อเล่น : เต๋า เป็นนักแสดงอิสระชาวไทย

ติดตาม เต๋า ชโยภาส โพธิ์ตรีเพ็ชร ได้ที่
Facebook : Chayopad Pnc Pootrepet