ชเนศร์ จรัสตระกูล

ชเนศร์ จรัสตระกูล

ช่างภาพ

2500

ทุ่งรวงทอง

- ถ่ายภาพ
2501

สาวน้อย

- ถ่ายภาพ
2501

หลินฟ้า

- ถ่ายภาพ
2502

แม่นาคพระโขนง

- ถ่ายภาพ
2503

ค่าน้ำนม

- ถ่ายภาพ
2503

น้ำตาทมิฬ

- ถ่ายภาพ
2506

งามงอน

- ถ่ายภาพ
2506

อำนาจมืด

- ถ่ายภาพ
2507

ลูกทาส

- ถ่ายภาพ