ชูศักดิ์ ศักดิ์มณี

ชูศักดิ์ ศักดิ์มณี

ช่างภาพ

2520

วีรบุรุษกุ๊ย

- ถ่ายภาพ
2524

สิงห์ 2 ฝั่ง

- ถ่ายภาพ