ชูศักดิ์ ราษีจันทร์ (ต๊ะ ท่าอิฐ)

ชูศักดิ์ ราษีจันทร์ เป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียง ด้วยมีชื่อเสียงเป็นที่ต้องการของสำนักพิมพ์หลายสำนักพิมพ์ เมื่อเขียนพร้อมๆกันหลายสำนักพิมพ์ จึงมีหลายนามปากกา ชูศักดิ์ ราษีจันทร์
• เกิดปี 2480
• นามปากกา : ต๊ะ ท่าอิฐ, ก้องหล้า สุรไกร, เชียงแสน ราษีจันทร์, น่าน นฤบดินทร์

นักแสดง

นักเขียน

2518

ตัณหานักบุญ

- บทประพันธ์
2519

ท้ามฤตยู

- บทประพันธ์
2520

แหย่หนวดเสือ

- บทประพันธ์
2521

ด่านนรก

- บทประพันธ์
2521

นักฆ่าตะกรุดโทน

- บทประพันธ์
2522

นรกแตก

- บทประพันธ์
2523

ไอ้ถึกทหารโข่ง

- บทประพันธ์
2524

จอมตะบัน

- บทประพันธ์
2524

มือปืนกระดูกเหล็ก

- บทประพันธ์
2524

ยางโทน

- บทประพันธ์
2524

สิงห์คนองปืน

- บทประพันธ์
2527

โคตรคนจริง

- บทประพันธ์
2527

ยันต์สู้ปืน

- บทประพันธ์