ชูวงศ์ ฉายะจินดา

ชูวงศ์ ฉายะจินดา เป็นนักเขียนนิยายชาวไทย
เกิดวันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2473

ชูวงศ์ ฉายะจินดา ได้รับการศึกษาขั้นต้นจากโรงเรียนเล็ก ๆ ใกล้บ้านชื่อ ‘โรงเรียนสนิทราษฏร์บริบูรณ์’จากนั้นเข้ารับการศึกษาต่อที่โรงเรียนราชินี ถนนมหาราช จนเมื่อศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เกิดสงครามมหาเอเชียบูรพาขึ้น บิดาคือพระชาญบรรณกิจ จึงได้อพยพครอบครัวไปหลบภัยที่ตำบลวัดแจ้งร้อน จึงได้เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนวิสุทธิ์กษัตริย์ พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ชั่วคราวในช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพา

ต่อมาเมื่อโรงเรียนราชินีอพยพไปเปิดสอนที่ตำบลผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชูวงศ์ ฉายะจินดา จึงกลับไปเรียนต่อที่โรงเรียนราชินีตามเดิม ปีพุทธศักราช 2488 สงครามมหาเอเชียบูรพาสงบลง โรงเรียนราชินีจึงย้ายกลับกรุงเทมหานคร ชูวงศ์ ฉายะจินดา เรียนจบชั้นมัธยมบริบูรณ์ (เตรียมอักษรศาสตร์) ปีที่ 2 เมื่อปีพุทธศักราช 2490 ร่วมรุ่นกับเดียวกับ สุกัญญา ชลศึกษ์ (กฤษณา อโศกสิน) และปราศรัย รัชไชยบุญ (นิดา)

จากนั้นเข้าศึกษาที่ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับปริญญาอักษรศาสตร์บัณฑิต รางวัลเหรียญเงินในวิชาสันสกฤต เมื่อปีพุทธศักราช 2494 ปีพุทธศักราช 2500 ได้รับทุนจากรัฐบาลออสเตรเลีย ภายใต้แผนการโคลัมโบ ไปศึกษาต่อที่ UNIVERSITY OF MELBOURNE ณ นคเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ในสาขาวิชาวาทศิลป์ (RHETORIC)

ชูวงศ์ ฉายะจินดา เป็นทั้งชื่อ – นามสกุลจริง และเป็นนามปากกาซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีและใช้ในการเขียนนวนิยายจนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีนามปากกาอื่น ๆ อีก คือ เทิดพงษ์ ใช้เมื่อเขียนเรื่องสั้นในช่วงแรก ๆ และนวนิยายเรื่องแรก คือ ตำรับรัก กล้วยไม้ ณ วังไพร , แก้วเจียระไน , กรทอง และทวิชาทั้ง 4 นามปากกาใช้ในการเขียนนวนิยายลงตีพิมพ์ในหน้านิตยสารต่าง ๆ

นักเขียน

2523

จำเลยรัก

- บทประพันธ์
2526

ทัณฑ์กามเทพ

- บทประพันธ์
2531

จำเลยรัก

- บทประพันธ์
2532

ตำรับรัก

- บทประพันธ์
2538

สุดสายป่าน

- บทประพันธ์
2541

จำเลยรัก

- บทประพันธ์
2542

เงาอโศก

- บทประพันธ์
2542

น้ำตาลใกล้มด

- บทประพันธ์
2542

ตำรับรัก

- บทประพันธ์
2543

ม่านบังใจ

- บทประพันธ์
2543

รักลอยลม

- บทประพันธ์
2544

เงาใจ

- บทประพันธ์
2544

ทัณฑ์กามเทพ

- บทประพันธ์
2545

ฆาตกรกามเทพ

- บทประพันธ์
2545

ตามรักตามล่า

- บทประพันธ์
2545

พระจันทร์แดง

- บทประพันธ์
2546

ก็ว่าจะไม่รัก

- บทประพันธ์
2547

เทพบุตรในฝัน

- บทประพันธ์
2548

ฝันเฟื่อง

- บทประพันธ์
2551

เสี่ยงลวง เสี่ยงรัก

- บทประพันธ์
2551

จำเลยรัก

- บทประพันธ์
2554

บุหงาหน้าฝน

- บทประพันธ์
2555

เกิดเป็นหงส์

- บทประพันธ์
2555

พริกกับเกลือ

- บทประพันธ์
2557

ฝันเฟื่อง

- บทประพันธ์
2558

เงาใจ

- บทประพันธ์
2558

2 รัก 2 วิญญาณ

- บทประพันธ์
2559

ร่างใหม่..หัวใจเดิม

- บทประพันธ์
2559

เงาอโศก

- บทประพันธ์
2563

ฟ้ามีตะวัน

- บทประพันธ์
2564

พริกกับเกลือ

- บทประพันธ์
2566

มณีพยาบาท

- บทประพันธ์
2566

ต้นร้ายปลายรัก

- บทประพันธ์