ชูชาติ โตประทีป

ชูชาติ โตประทีป

กํากับการแสดง

ช่างภาพ