ชุนห์ รัตนะวิเชียร

ชุนห์ รัตนะวิเชียร

โปรดักชั่น

2514

ไอ้หนุ่มบ้านนา

- อำนวยการสร้าง