ชุติภากาญจน์ เชื้อทอง

ชุติภากาญจน์ เชื้อทอง ชื่ออังกฤษ : Chutipakran Chuathong

นักแสดง

2566

บักจ่อย สแว็กแก๊ก LA LA BOY

- หัวหน้าแบล็คพิงค์