ชีวิน ณ เชียงใหม่

ชีวิน ณ เชียงใหม่

กํากับการแสดง

2532

ยิ้มนิดคิดเท่าไหร่

- ผู้ช่วยผู้กำกับ

นักเขียน

2533

บุญชู 5 เนื้อหอม

- บทภาพยนตร์