ชินเมธ ประสาทพร

ชินเมธ ประสาทพร

กํากับการแสดง

โปรดักชั่น

2537

บ้าน..ผีหัวขาด

- ดำเนินงานสร้าง
2539

เพชฌฆาตน่องเหล็ก

- อำนวยการสร้าง