ชิต ไทรทอง

ชิต ไทรทอง

นักแสดง

กํากับการแสดง

2522

ปลาบู่ทอง

- ผู้กำกับ
2523

สู้ยิบตา

- ผู้กำกับ
2526

เสี่ยวอีหลี

- ผู้กำกับ

โปรดักชั่น

2519

3 นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่

- อำนวยการสร้าง

นักเขียน

2522

เรือเพลง

- บทภาพยนตร์