ชิตร โปษยานนท์

กํากับการแสดง

2494

เสือดำ

- ผู้กำกับ

โปรดักชั่น

2494

เสือดำ

- อำนวยการสร้าง
2496

พรานนาวี

- อำนวยการสร้าง