ชิง สุโกสินทร์ อัครพัฒน์

สุโกสินทร์ อัครพัฒน์ ชื่อเล่น ชิง

รูปจาก: facebook.com/commartsssru

โปรดักชั่น

2566

ทิดน้อย

- ควบคุมการสร้าง

นักเขียน

2556

จิตสัมผัส 3D

- บทภาพยนตร์
2557

ตีสาม คืน 3 3D

- บทภาพยนตร์
2563

วอน (เธอ)

- บทภาพยนตร์

กํากับการแสดง

2563

วอน (เธอ)

- ผู้กำกับ