ชาลิสา คูคีรีเขตต์

ชาลิสา คูคีรีเขตต์

นักแสดง

2564

ธิดาวานร

- เมงกาเลีย (เด็ก)
2563

พระสุธน-มโนราห์

- นางมโนห์รา ตอนเด็ก