ชาลิยา รุ่งเรือง

กํากับการแสดง

2532

เรารักกันนะ

- ผู้กำกับ