ชาย มีคุณสุต

ชาย มีคุณสุต

นักแสดง

กํากับการแสดง

2519

ชาติอาชาไนย

- ผู้กำกับ
2519

สันดานชาย

- ผู้กำกับ
2519

ไอ้แมงดา

- ผู้กำกับ
2520

กูซิใหญ่

- ผู้กำกับ
2520

ดับเครื่องชน

- ผู้กำกับ
2520

ตาปี-อีปัน

- ผู้กำกับ
2521

ขุนดอน

- ผู้กำกับ
2521

เดนนรก

- ผู้กำกับ
2522

บัณฑิตเหลือเดน

- ผู้กำกับ
2522

อยู่อย่างเสือ

- ผู้กำกับ
2522

ลูกชั่ว

- ผู้กำกับ
2523

คู่โจร

- ผู้กำกับ
2523

มันมือเสือ

- ผู้กำกับ
2523

รักครั้งแรก

- ผู้กำกับ
2524

สิงห์คนองปืน

- ผู้กำกับ
2524

สุดทางรัก

- ผู้กำกับ
2525

เพชฌฆาตหน้าเป็น

- ผู้กำกับ
2525

ยอดเยาวมาลย์

- ผู้กำกับ
2526

ทุ่งปืนแตก

- ผู้กำกับ
2526

เห่าดง

- ผู้กำกับ
2527

ถล่มเจ้าพ่อ

- ผู้กำกับ
2527

สัจจะมหาโจร

- ผู้กำกับ
2529

ไอ้งอดยอดทหาร

- ผู้กำกับ
2530

มือปราบภูธร

- ผู้กำกับ
2530

รอยเสือ

- ผู้กำกับ
2530

ล่าสุดโหด

- ผู้กำกับ
2533

คุกมหาสนุก

- ผู้กำกับ
2538

วัยรุ่นสุดหรรษา

- ผู้กำกับ

โปรดักชั่น

2518

วัยไฟ

- ดำเนินงานสร้าง
2519

ไอ้เพชร

- ดำเนินงานสร้าง
2520

กูซิใหญ่

- อำนวยการสร้าง
2529

ไอ้งอดยอดทหาร

- อำนวยการสร้าง