ชายชาญ วสุวัต

ชายชาญ วสุวัต

กํากับการแสดง

2515

แม่ยาย

- ผู้กำกับ

ช่างภาพ

2515

แม่ยาย

- ถ่ายภาพ

โปรดักชั่น

2514

ในสวนรัก

- อำนวยการสร้าง