ชาติ แก้วตาทิพย์

นักแสดง

2567

คนกล้าท้าชน

- ผู้บัญชาการ พล.ต.ท. ชาติ