ชาติ อินทรีย์

ชาติ อินทรี

นักเขียน

2521

มหาหิน

- บทประพันธ์
2522

เสือภูเขา

- บทประพันธ์
2526

พยัคฆ์ยี่เก

- บทประพันธ์

นักเขียน

2560

มหาหิน

- บทประพันธ์
2567

คนกล้าท้าชน

- บทประพันธ์