ชาติ รอบกิจ

ชาติ รอบกิจ

กํากับการแสดง

2524

ขบวนการแก้จน

- ผู้กำกับ
2525

นักสืบฮาร์ด

- ผู้กำกับ
2530

ไฟหนาว

- ผู้กำกับ

นักเขียน

2525

นักเลงคอมพิวเตอร์

- บทประพันธ์/บทภาพยนตร์
2525

แม่แตงร่มใบ

- บทประพันธ์/บทภาพยนตร์