ชาติ นักรบ

นักเขียน

2520

ไอ้สากเหล็ก

- บทประพันธ์