ชาติชาย เพ็ชรชูชาติ

ชาติชาย เพ็ชรชูชาติ

โปรดักชั่น

2528

คนในซอย

- ดำเนินงานสร้าง