ชาตรี ชินวุฒิ

นักเขียน

2522

คุณพ่อ...ขอโทษ..!

- บทประพันธ์/บทภาพยนตร์