ชาญ คอปเตอร์

ชาญ คอปเตอร์

นักเขียน

2530

พระรามทรงปืน

- ถ่ายภาพ

ช่างภาพ

2529

ภูหินร่องกล้า

- ถ่ายภาพ