ชาญชัย เนตรขำคม

ชาญชัย เนตรขำคม

โปรดักชั่น

2522

ปลาบู่ทอง

- อำนวยการสร้าง