ชาญชัย พีระพล

ชาญชัย พีระพล

โปรดักชั่น

2514

ปานจันทร์

- อำนวยการสร้าง