ชาญชัย กายสิทธิ์

ชาญชัย กายสิทธิ์

นักแสดง

2007

พระพุทธเจ้า

- พากย์เสียง พระโมคคัลลานะ

นักแสดง

2014

พ่อไก่แจ้

- (รับเชิญ)