ชาช่า มัจฉา โมซิมันน์

มัจฉา โมซิมันน์ ชื่อเล่น ชาช่า เกิด 16 กรกฎาคม 2542 สูง 177 ซม. เป็นลูกครึ่งไทย สวิตเซอร์แลนด์